Rýchle chladenie
Funkcia, umožňujúca rýchle vychladenie do chladničky vložených potravín a nápojov
Po stlačení tlačidla "Quick Cooling" chladnička zvýši svoj chladiaci výkon na dobu cca 2 hodiny, čím dôjde k rýchlemu vychladenie potravín a nápojov, vložených na príslušné miesto chladiaceho oddielu.
Kde koupíte spotřebiče
Prohlédněte si nejbližší prodejce
Kde koupit